Nikotiinisisaldus ületab piire: McKesse'i ühekordselt kasutatavad vapid on Iirimaal sunnitud riiulitelt maha võetud

2023-07-18

Nikotiinisisaldus ületab piire: McKesse'i ühekordselt kasutatavad vapid on Iirimaal sunnitud riiulitelt maha võetud

Iirimaa Health Service Executive (HSE) on olulise regulatiivse sammuna võtnud meetmeid McKesse'i ühekordselt kasutatavate aurude vastu, kuna nende nikotiinisisaldus ületab seaduslikke piire. Tarbijaid kutsutakse üles olema tähelepanelikud, kuna need tooted on kogu riigis poelettidelt sunniviisiliselt eemaldatud.

HSE avalik hoiatus ja Euroopa turvavärava kaasamine

HSE on avaldanud Iiri kodanikele avaliku hoiatuse, hoiatades neid teatud e-sigarettide, eriti McKesse'i toodetud Blue & Razz Ice ja Green Apple maitsetega MK Bar 7000 kasutamise eest. Selle karmi hoiatuse põhjuseks on see, et nende toodete nikotiinisisaldus ületab eeskirjadega kehtestatud 20 mg/ml piirnormi.

Osana oma kohustusest kaitsta rahvatervist on HSE probleemist kiiresti teatanud Euroopa turvaväravale, mis on oluline süsteem kiireks hoiatussüsteemiks potentsiaalsete riskidega mittetoidukaupade kohta. Selle sammu eesmärk on tagada vajalike meetmete kiire võtmine, et kaitsta tarbijaid nendest toodetest tuleneva kahju eest.

Jaemüüjad vastavad tagasikutsumisteadetega

Vastuseks HSE hoiatusele on jaemüüjatel käsk eemaldada oma füüsilistest kauplustest ja veebiplatvormidelt kõik McKesse ühekordselt kasutatavad veibid. Lisaks peavad need jaemüüjad oma sotsiaalmeediakanalites väljastama tagasikutsumise teated, et jõuda tarbijateni, kes võivad olla ostnud mõjutatud tooteid. Eesmärk on vältida edasist tarbimist ja kõrgenenud nikotiinitasemest tulenevaid võimalikke terviseriske.

Lisaks on HSE nõudnud jaemüüjatelt igakülgset teavet nende toodete tarnijate kohta. Need andmed on otsustava tähtsusega mittevastavate veipide leviku ja voolu jälgimisel turul.

Dr Maurice Mulcahy üleskutse vastutustundlikule tootmisele ja importimisele

Dr Maurice Mulcahy, HSE lugupeetud piirkondlik keskkonnatervise juht, rõhutas e-sigareti ja e-vedelike tootjate, aga ka importijate jagatud vastutust. Ta rõhutas, kui oluline on tagada, et kõik tooted vastaksid kehtestatud juriidilistele nõuetele.

Lisaks soovitab arst tarbijatel, kes on ostnud mõjutatud McKesse'i ühekordselt kasutatavad aurusid, nende kasutamisest kohe loobuda. Selle asemel soovitab ta neil tooted tagastada jaemüüjatele, kust need osteti. See lähenemisviis mitte ainult ei kaitse tarbijaid, vaid aitab säilitada vastutust kogu tarneahelas.

Dr Mulcahy rõhutab ka tootjate ja importijate kohustust teavitada HSE-d aegsasti oma plaanidest tuua tooteid Iiri turule. Läbipaistev ja õigeaegne suhtlus võimaldab HSE-l tagada, et kõik tooted vastavad vajalikele ohutusstandarditele enne, kui need tarbijate kätte jõuavad.

McKesse'i vaikus keset tormi

Vaatamata kasvavale murele ja regulatiivsetele meetmetele on McKesse vaikinud ega ole veel andnud sellele probleemile ametlikku vastust. Selline kaasatuse puudumine tekitab küsimusi ettevõtte pühendumuse kohta tarbijate ohutusele ja eeskirjadele järgimisele.

Järeldus

McKesse'i ühekordselt kasutatavate veipide sunniviisiline eemaldamine poelettidelt Iirimaal on karm hoiatus e-sigaretitööstusele laiemalt. Nikotiinisisalduse eeskirjade järgimine pole mitte ainult õiguslik vajadus, vaid ka tarbijate ohutuse tagamise oluline aspekt. HSE võetud meetmed ja Euroopa turvavärava kaasamine rõhutavad rahvatervise kaitseks rangete meetmete tähtsust.

Tarbijaid kutsutakse üles järgima HSE hoiatust ja hoiduma tuvastatud toodete kasutamisest. See koos vastutustundliku tootmis- ja imporditavadega mängib otsustavat rolli e-sigaretitööstuse terviklikkuse säilitamisel ja tarbijate kaitsmisel võimalike riskide eest. Mis puutub McKesse, siis nende reageerimise puudumine tekitab muret nende pühendumise pärast nõuetele ja tarbijate heaolule.


Kas hankida uusim hind? Vastame esimesel võimalusel (12 tunni jooksul)