Tuletõrjujate hädaabikoolitus

Tuletõrjujate hädaolukorra väljaõppe osa:


2022. aasta juunis viis Ecigator läbi koolituse tulekahjuolukorra kohta, kohaliku tänava kogukonna tuletõrjuja näitas meile, kuidas kasutada hädaolukorras tuletõrjehüdranti ja kuidas tulekahju korral korralikult põgeneda, kuna paljusid akumaterjale hoitakse meie laos, on see riskantsem tuleõnnetuse põhjustamiseks, kui patareid on valesti paigutatud, võttis ecigator pärast koolitust kasutusele mitmeid meetmeid akude paigutamiseks spetsiaalsetesse akude sektsioonidesse ja püüdis neid pikemaks ajaks mitte varuda.Kas hankida uusim hind? Vastame esimesel võimalusel (12 tunni jooksul)